Call us:
02-1856336

หูฟัง บลูทูธ True wireless TWS03-Ver5.0 สีขาว

-หูฟัง บูลทูล VER5.0 สีขาว 2 ข้าง/มีซิลิโคนใส่กล่องชาร์จ
-สายชาร์ทเป็น Lightning
-เชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้เลย
-มีกล่องสำหรับเก็บและชาร์ทไฟ บูลทูล 350mAh/30mAh 
-Stand by time about 100h
-Music time/Talk time  3.5h
-กล่องชาร์ท สามารถ ชาร์ท บูลทูล ได้ประมาณ 3-4 ครั้ง