Call us: 0834957959
LINE: -

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB และแบบ Type C
- ขนาด(cm) 6.7*13.8*2.2 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- ระบบดิจิตอล
- มีไฟฉายในตัว
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB
- ขนาด(cm) 6.2*8.8*2.2 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB
- ขนาด(cm) 5.8*8.8*2.2 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB และแบบ Type C
- ขนาด(cm) 6.2*13.8*1.4 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB และแบบ Type C
- ขนาด(cm) 6.3*14.5*1.3 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- ขนาดเล็ก พกพาง่าย
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Type C
- ขนาด(cm) 5*11.3*1.8 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Type C
- ขนาด(cm) 5*11.4*1.8 (กว้าง*สูง*หนา)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- มีไฟฉายในตัว (กดเปิดโดยปุ่ม Power 2 ครั้ง)
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- ชนิดแบตเตอรี่ : Lithium Polymer
- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.0A
- กระแสไฟชาร์จออก : DC 5V- 2.1A
- เวลาที่ใช้ชาร์จแบตสำรอง : 2-3 ชั่วโมง
- อายุการใช้งาน :ใช้งานในการชาร์จ ได้ถึง 500 - 600 ครั้ง
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) สะดวกสำหรับคนที่มีสายชาร์จแบบ Micro USB (Android)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-1.5A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android)

- กระแสไฟชาร์จเข้า : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 1 : DC 5V-2.1A
- กระแสไฟชาร์จออก 2 : DC 5V-1.2A
- Port สำหรับชาร์จไฟเข้า แบบ Micro USB (Android) และแบบ Lightning(iPhone 5-6-7)