Call us: 0834957959
LINE: -

- สายชาร์จ Lightning (ใช้ได้กับ iPhone 5 ขึ้นไป) สีขาว
- กระแสไฟออก 1A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Type C สีขาว
- กระแสไฟออก 3A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุด 3A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Micro USB สีขาว
- กระแสไฟออก 3A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุด 3A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB (Android)
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning (iPhone 5 ขึ้นไป)
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
-สายถักแบบกลม ทนทาน
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
-สายถักแบบกลม ทนทาน
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- ความยาว 15cm.
- ใช้เชื่อมต่อหูฟังสำหรับ iPhone 7/8/10
- ใช้พร้อมขณะชาร์จได้

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB (Android)
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
-สายถักแบบแบน ทนทาน
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning (iPhone 5 ขึ้นไป)
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
-สายถักแบบแบน ทนทาน
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Type C
- ชาร์จเร็ว เพราะปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 2.4A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB (Android)
- ชาร์จเร็ว เพราะปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 2.4A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning (iPhone 5 ขึ้นไป)
- ชาร์จเร็ว เพราะปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 2.4A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Type C สีขาว
- กระแสไฟออก 2A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุด 2A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต type C
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable สายชาร์จ หัว Type C โดดเด่นด้วยสายแบนผ้าถัก แข็งแรง ทนทาน
- ชาร์จเร็ว เพราะปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน