Call us: 0834957959
LINE: -

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Type C
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

Data Sync Cable & สายชาร์จ 3IN1 มี3หัว Micro USB/Lightning/Type C
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต
- สายถักแบบกลม ทนทาน
- ความยาวสาย 1.2 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Type C
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Type C USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C USB
-สายผลิตจาก TPE นิ่มพิเศษ Ultra soft ยืดหยุ่นและทนทาน
- ความยาวสาย 1.10 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
-สายผลิตจาก TPE นิ่มพิเศษ Ultra soft ยืดหยุ่นและทนทาน
- ความยาวสาย 1.10 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning USB
-สายผลิตจาก TPE นิ่มพิเศษ Ultra soft ยืดหยุ่นและทนทาน
- ความยาวสาย 1.10 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Type C USB 
- ความเร็วในการชาร์จ 2.4A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Lightning USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning USB
- สายถักแบบกลม ทนทาน
- มีไฟสีเขียวที่พอร์จตอนชาร์จ
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

Data Sync Cable & สายชาร์จ หัว Micro USB
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุดถึง 3.1A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- สายถักแบบกลม ทนทาน
- มีไฟสีเขียวที่พอร์จตอนชาร์จ
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Big Micro USB สีขาว
- กระแสไฟออก 1A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรงคงทน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Micro USB
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Lightning (ใช้ได้กับ iPhone 5 ขึ้นไป) สีขาว
- กระแสไฟออก 1A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Lightning
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน

- สายชาร์จ Type C สีขาว
- กระแสไฟออก 3A
- สายผลิตจากยางพาราคุณภาพ แข็งแรง คงทน
- ชาร์จเร็ว ปล่อยกระแสไฟออกสูงสุด 3A
- สำหรับชาร์จและซิงค์เพื่อโอนถ่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพอร์ต Type C
- ความยาวสาย 1 เมตร
- รับประกันสินค้านาน 6 เดือน